STANARSKE PRIČE: Inginspekt

STANARSKE PRIČE: Inginspekt

09.06.2021

Nakon završetka stručnog studija sigurnosti i dugotrajnog traženja adekvatne prilike za zapošljavanje, Mario se odlučuje za osnivanje vlastitog obrta Inginspekt u siječnju 2017. godine. Mario i njegov obrt su stanari Poduzetničkog inkubatora Požega od rujna 2019. godine i već broji troje zaposlenih. Također, Mario svojom ekspertizom i savjetima uvelike doprinosi sigurnosti svih stanara Poduzetničkog inkubatora.

Njegov obrt pruža usluge savjetovanja i izrade dokumentacije Zaštite na radu, kao npr; izrada procjene rizika, izrada programa osposobljavanja, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje za početno gašenje požara, izrada Plana evakuacije i spašavanja (tekstualni i grafički dio), osposobljavanje osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja, provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja, osposobljavanje dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći, ispitivanje električne instalacije (i drugih instalacija, ovisno o opremljenosti građevina/prostora koji se koriste za rad) – obveza poslodavcima korisnicima prostorija i/ili prostora namijenjenih za rad, ispitivanje čimbenika u radnom okolišu (mikroklime, buke, osvijetljenosti) – obveza poslodavcima kod kojih se obavljaju poslovi tj. radni postupci opisani u čl. 45 Zakona o zaštiti na radu, ispitivanje radne opreme,  postavljanje uputa za sigurno obavljanje poslova, označavanje prostora oznakama za evakuaciju i drugim oznakama (znakovima za uzbunjivanje, oznakama za evakuaciju i dr. oznakama) – obveza poslodavcima, korisnicima/vlasnicima prostorija i/ili prostora namijenjenih za rad. Također pruža usluge koordinatora II na gradilištu prilikom izvođenja radova.

Njegov posao je dinamičan i sastoji se od terenskog i uredskog rada. Proces rada započinje i odvija se izlaskom na teren te prikupljanjem potrebitih podataka i različitim ispitivanjima (npr. rad opreme, radnog okoliša, vježbe evakuacije), gdje slijedi uredski dio, odnosno izrada službene dokumentacije na temelju prikupljenih i dostupnih podataka.

Budući planovi mu se sastoje od proširenja stručnog kadra i ulaganja u usavršavanje svojih djelatnika te kupnje računalnih programa i novije opreme kojom bi efikasnije i djelotvornije obavljao svoju djelatnost te bio konkurentniji na tržištu rada.

Ukoliko osnivate vlastito poduzeće/obrt te Vam je potrebna tehnička dokumentacija zaštite na radu ili ste u fazi gradnje poslovnog prostora te su vam potrebne usluge koordinatora na gradilištu obratite se Mariu u ured br. U2, na poveznici.

Povezano

STANARSKE PRIČE: Pavić d.o.o.

STANARSKE PRIČE: Pavić d.o.o.

Nakon završetka studija i stjecanja diploma, Josip strojarske, Ana farmaceutske uz posao u struci odlučuju se upustiti u poduzetničke vode. Nije bila laka odluka krenuti od nule u nešto o čemu tada...

STANARSKE PRIČE: M-SIM d.o.o.

STANARSKE PRIČE: M-SIM d.o.o.

Nakon završenog studija strojarstva i stjecanja diplome magistra strojarstva Marko se zapošljava u struci na izradi metalne galanterije, a posebno na izradi metalne galanterije za namještaj gdje ra...