Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

02.06.2022

Naziv natječaja: 

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2022./2023.

Nadležno tijelo:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Aktivnosti natječaja:

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Kroz područja aktivnosti nastoji se djeci i mladima omogućiti da odgojem i obrazovanjem izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu dodatno znanje i vještine te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, kao i da postanu aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu novo znanje i vještine te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti:

 • P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnog identiteta
 • P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih
 • P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području

Pravo prijave na Natječaj nemaju:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN, br. 74/2014, 70/2017 i 98/2019) kao pravne osobe;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz odgoj i obrazovanje djece i mladih;
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju    pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
 • udruge koje su u stečaju;
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
 • udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka

Prihvatljiv iznos:

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • edukativne aktivnosti;
 • izlaganja;
 • radionice;
 • grupni i individualni rad s djecom i mladima;
 • ankete;
 • izrada edukacijskih materijala;
 • nabava didaktičkog materijala i opreme za provedbu aktivnosti;
 • druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva projekta.

Rok za predaju dokumentacije:

Rok za dostavu prijava 1. srpnja 2022.

Više informacija možete pronaći na poveznici

 

Povezano

Svjetlo na zajedničkom putu

Svjetlo na zajedničkom putu

Nadležno tijelo: Hrvatska elektroprivreda Prijavitelj: Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem...